קוד אתי בארגונים

"ערכים אינם נמדדים בהיותם על המדף אלא בהתמודדות על הגשמתם"

(מרטין בן מורה)

קוד אתי ארגוני הינו מערכת של כללי התנהגות מקובלת ורצויה שהארגון מקבל על עצמו ביחס לבעלי עניין של הארגון עימם הוא בא במגע.

קוד אתי בארגונים אמור לשמש את הארגון ועובדיו בכל התנהלותם העסקית ולהוות מצפן ערכי בכל הנוגע להתנהלות החברה.

חשיבותו של הקוד האתי הינה בהנחייתו כיצד יש לנהוג בתחום האפור. תפקידו לעודד מנהלים ועובדים לבחון את ההשלכות האתיות   של מעשים והחלטות בטרם התבצעו. כמו כן, הוא מגביר את אמון הציבור בארגון ומשפר את רמת   השרות הניתן ללקוח.

 

ארגון א.ח.ר מתמחה בליווי ארגונים להטמעת קוד אתי בתהליך משמעותי המבטיח הפיכתו לחלק  מאורח חיים ארגוני תקין.

 

תחומי הפעילות בהטמעת קוד אתי בארגונים:

הטמעת הקוד האתי על ידי ארגון א.ח.ר מתבצעת באמצעות המנהלים, ביחידות האורגניות, ובכך מסייעת בפיתוח מנהיגות אתית ומאפשרת הפיכת הקוד האתי ל"מצפן" יום יומי, ולדרך חיים נורמטיבית בכל שדרות הארגון.​

בניית כלים ומנגנונים תומכים לתחזוקת התהליך לאורך זמן.​

ליווי בתהליך הטמעת הקוד האתי.​

ליווי ההנהלה והארגון בבניית הקוד האתי המתאים לה.​