תחומי עיסוק

פרישה מהעבודה

תכנון וניהול תהליכי פרישה וקורסי פרישה לחברות ולאנשים פרטיים.​​

קוד אתי

ליווי ההנהלה והארגון בבניית והטמעת הקוד האתי של הארגון.​​

ניהול א.ח.ר

אימון אישי וצוותי, תחקיר ארגוני, שירות לקוחות, אימון אנשי מכירות ועוד...​​

פיתוח ארגוני

יעוץ ארגוני לעסקים, יעוץ בניהול עסק משפחתי ועוד...​