ניהול א.ח.ר

סדנת עבודת צוות בתנאי לחץ וחירום

ארגון א.ח.ר פיתח מודל לחיזוק מיומנויות צוות בתנאי לחץ וחירום. המודל מותאם לצוותי חרום שונים ,צוותי הצלה, בתי חולים ועוד.

המודל מועבר בהצלחה בחברת אל על בסדנאות של צוותי אוויר.

מטרת הסדנא:

● הכרת מושגים מרכזיים הקשורים בעבודת צוות בתנאי חירום.

● זיהוי ולמידה אישית של דפוסים מעכבים ומקדמים עבודת צוות.

● מודעות טובה יותר של חשיבות תפקידו של כל איש צוות בצוות.

● ונטילציה

מהלך הסדנא:

המשתתפים דנים במקרים שאירעו בארגון בהם עבודת הצוות הייתה לקויה.

מטרת הדיון לאתר את סיבות השורש לבעיות. (הנובעות ממכלול של סיבות כגון: מודעות למצב, תקשורת, מיומנויות צוות וכו').

במהלך הסדנא מזוהות חוליות חלשות בתהליך העבודה של צוותים, כגון התייחסות מוטעית של הצוות לדילמות הקשורות לעבודה, המשגה ודיון בנושאים מרכזיים הקשורים בעבודת הצוות.

מבנה מומלץ לסדנא:

סדנא בת יומיים המועברת על ידי שני מנחים. איש מקצוע פנים ארגוני ומנחה חיצוני האחראי על התהליך ועל התכנים 'הרכים'.