ניהול א.ח.ר

אימון צוותי

אימון צוותי הוא אימון של הצוות להשגת מטרותיו בצורה המיטבית.

האימון משפר את עבודת הצוות ואת האווירה בין חבריו.

מטרות

יצירת צוות ממוקד מטרה המשיג את מטרותיו ומשתמש בכוחות הצוות בצורה אפקטיבית.

שיפור התקשורת בין חברי הצוות.

מתן כלים לפתרון בעיות.

כלים:

האימון הצוותי נעשה עפ"י הגישה ממוקדת-הפתרון (Solution-Focused Coaching).

עפ"י גישה זו המיקוד הוא על פתרונות (ולא על בעיות), על העתיד (ולא על העבר) ועל מה שעובד היטב (ולא על מה שמפריע או מעכב).

בבסיס הגישה, הצבת מטרות, מכוונות ליעדים והשגת תוצאות ספציפיות. הצעדים המוגדרים בכל עת לשיפור הם קטנים וברורים.

 תן לצוות שלך מתנה!