מאמר 1

קוד אתי – לא רק על הקיר דוגמא למתווה של ארגון א.ח.ר בהטמעת קוד אתי בארגונים
 
"אדם לא יקבל ערכים לחייו אלא אם חיפש ומצא אותם בעצמו"(מרטין בובר)
 

למה צריך קוד אתי ?
מנחה כיצד לנהוג בתחום האפור!
מעודד מנהלים ועובדים לבחון את ההשלכות  האתיות של מעשים והחלטות בטרם התבצעו.
מניעת מעשים בלתי כשירים.
מגביר את אמון הציבור.
מסייע בפיתוח מנהיגות אתית ותפיסה עסקית של הוגנות.

 
הקוד פונה לשישה מעגלי השפעה:
   העובדים, הלקוחות, בעלי המניות, השותפים לעסקים, המתחרים והקהילה

 
אתגרים בתהליך הטמעת  הקוד האתי:

 

כיצד להפוך את הקוד האתי ממסמך כתוב למערכת ערכים וכללי התנהגות מחייבים שיהפכו לחלק מאורח החיים בארגון?
הטמעת קוד אתי בארגון הינו מהלך של הטמעת ערכים ונורמות התנהגות, המחייבים מנהיגות ומחויבות מנהלים לתהליך. לכן חשוב להקפיד על שלבים הכרחיים בתהליך.
 
עקרונות מנחים בתהליך:
 

 • רתימת ההנהלה הבכירה של הארגון  לתהליך.
 • רתימת העובדים והמנהלים לתהליך – "הקוד שלנו".
 • מעורבות המנכ"ל וההנהלה הבכירה לאורך כל הדרך.
 • עובדים ומנהלים מעורבים בבניית הקוד – התהליך מבוסס על דילמות אתיות שעולות מהשטח.
 • הקמת ועדת אתיקה, בה חברים מנהלים ועובדים בבנק, מגבשת מדיניות ותהליכים להטמעת האתיקה בארגון , ומלווה את תהליך ההטמעה.
 • כתיבת הקוד האתי של הארגון ואישורו.
 • פרסום הקוד בקרב המנהלים והעובדים.


 
שלבים חשובים בהטמעת הקוד:

 

 • פיתוח תכנית אתיקה לשימור השיח האתי בארגון
 • הטמעת ערכים מחייבת חיבור לערכים האישיים של המנהל והעובד.
 • המנהלים מהווים סוכני שינוי בהעברת המסר ומודל התנהגות יום יומי.
 • הטמעת הקוד האתי תתבצע באמצעות המנהלים, ביחידות האורגניות, ובכך תסייע בפיתוח מנהיגות אתית ותאפשר הפיכת הקוד האתי ל"מצפן" יום יומי, ולדרך חיים נורמטיבית בכל שדרות הארגון.
 • תהליך ההטמעה מוצג לחברי ההנהלה.
 • התנעת התהליך בסגל הבכיר
 • הדרכה למנהלים:הכנה לסדנא והובלת ההדרכה על ידי המנהל הבכיר
 • סדנא חוויתית למנהלים הכוללת דיון בדילמות אתיות מהשטח ומתן כלים יישומיים לדיון בסוגיות אתיות.
 • ערכת הדרכה למנהל הכוללת כלים ניהוליים לשימור השיח האתי ביחידה
 • הדרכה לעובדים


           
כלים תומכים לשימור הקוד האתי בארגון:           

 

 • ועדת אתיקה
 • אתר אינטראנט לתקשור הנושא בכל ערוצי התקשורת:
 •  
 • פרסום החלטות אסטרטגיות של ההנהלה עם דגש על קבלתן          ברוח  הקוד האתי .
 •        פרסום דילמות אתיות  ופתרונן ,
 •        פרסום מאמרים,
 •        שיח אינטראקטיבי לגבי דילמות אתיות.
 •   ישיבות צוות- דיון בדילמות ודרכים ולפתרונן.
 •   הכנסת הקוד האתי לתכניות פיתוח והדרכה של מנהלים ועובדים.
 •   שילוב הקוד בתכניות חניכה.
 •   הדרכות ריענון תקופתיות, פיתוח פרויקטים בתחום דילמות מורכבות
 •   ערכה לעובד חדש
 •   שילוב בהדרכות מקצועיות וניהוליות
 •   שילוב בהערכת עובדים
 • דילמת החודש
 • תכנית עבודה בנושאי אתיקה ביחידות הארגוניות
 • כינוס תקופתי של ועדת האתיקה- פרסום דוח תקופתי לגבי דילמות שנדונו בעילום שם.
 • פיתוח טקסים המחזקים התנהגויות ראויות.
 •  שיפור והתאמה מתמידים של הקוד האתי.
 • מעורבות הנהלה


             "ערכים אינם נמדדים בהיותם על המדף אלא בהתמודדות על הגשמתם"
                                                                          (מרטין בן מורה)